Verksamhet

Vad jag kan erbjuda dig

Jag arbetar både på uppdrag av arbetsgivare och på privat initiativ.

Individuell samtalsterapi
Jag erbjuder individuell vägledning, stödsamtal och samtalsterapi för personlig och yrkesmässig utveckling. Jag har lång erfarenhet av att möta människor med en längtan till förändring, människor som vill ha stöd med livsval, har svårigheter med att klara av livspusslet eller av olika anledningar har hamnat i kris.

Jag arbetar med sorgbearbetning efter förluster av nära och kära eller efter skilsmässa. Stöd och terapi för att hantera oro, ångest och panikångest. Ibland handlar terapin om att ha mod att göra svåra val, svårigheter att hantera relationer, bli bättre på att hantera konflikter, om att hantera ensamhetskänslor, våga vara nära nära i en kärleksrelation, om att finna mer mening, balans och harmoni i tillvaron.

Ledarstöd och samtalsstöd för personal
Till dig som är arbetsgivare och/eller har chefsbefattning erbjuder jag individuell kompetensutveckling/chefstöd. Samt stärkande samtal för personal i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Friskvård som ofta inte kräver så stora eller kostsamma insatser.

Idag är utmattningssymtom och depression den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Jag träffar dagligen människor som är utmattade, stressade, saknar energi och glädje. Ofta är det ambitiösa, duktiga personer med hög arbetsförmåga som blir utmattade. Många har svårt att sätta gränser för sig själv och och andra och att säja nej. De flesta har efter en tids terapi mer livsenergi och kan känna mer glädje igen.

Kurser, föredrag och samtalsgrupper
Jag erbjuder kurser, föreläsningar och andra samtalsgrupper med olika teman. Till exempel grupper för ungdomar som behöver stärka sitt självförtroende och självkänsla, livsberättargrupper för äldre och stödgrupper av olika slag ute i arbetslivet. Att arbeta i grupp ger stöd och speglingar samt ökar förståelsen. Att känna igen sig själv i andra läker och utvecklar.

Andra upplägg
Förutom det som presenteras här på hemsidan gör jag gärna andra upplägg i samråd med dig som arrangör eller arbetsgivare efter dina önskningar och behov.

”Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.” Alberet Einstein

”Herregud, man vet vem man är men inte vad man kan bli”
William Shakespeare

Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman
Telefon: 0707-22 51 54   E-post: info@psykosyntes.nu

Mottagning:  Komministergatan 18, 442 30 Kungälv

Copyright: Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman 2018 | Skapad av otv.se/intryck