Tre föredrag om personligt växande

Föredragen är uppbyggda som en workshop med dialog där du som åhörare blir delaktiga och får prova några av de metoder och förhållningssätt som används inom psykosyntesen. När upplevelsen kommer före teorierna landar förståelsen på ett djupare plan. Musik och lyrik inramar föredragen. Precis som inre bilder är musik, sagor och poesi själens språk som ofta berör oss på djupet och bortom intellektet. Föredragets längd och upplägg varierar efter önskemål och plats. Ring mig så diskuterar vi ett upplägg som passar ditt sammanhang.

För mer information och anmälan:
Kontakt

Möt dina inre barn

för mer balans och mening i tillvaron

Vi är alla formade av vår historia och vi bär den med oss i vårt dagliga liv. De mönster vi skapat påverkar hur vi ser på oss själva och upplever världen, påverkar vårt beteende och våra relationer. Det förväntas av oss att vi ska bete oss som vuxna trots att vi i väldigt många siuationer känner oss som barn och också agerar som barn. Sökande efter kärlek och bekräftelse, rädda att inte få vara med, osäkra på om vi är omtyckta eller att det vi gör är bra nog.

Föredraget handlar om barnet som en gång var du. Det handlar om barnen som finns i dig nu, som vuxen. Barnen som väntar bakom ditt hjärtas dörr. Väntar på att bli återfunna, sedda och hörda. Väntar på att få stöd. Väntar på glädje, bus och lek. Väntar på att få skratta lyckligt med dig. Dina sårade och/eller bortglömda barn skriker till dig på olika sätt i livet och ofta stökar de också till det.

Fångad i gammal smärta säger du saker som inte passar, gör saker som inte fungerar, har svårigheter att hantera situationer eller relationer. Och inget av detta har med nuet att göra. Ibland är det svårt att se att förändring är möjlig. Det är lätt att fastna i gamla sanningar om oss själva. Föredraget handlar också om olika metoder för att kunna frigöra potential till förändring.

Att arbeta med inre barn är ofta en spännande resa och du kommer troligtvis att upptäcka att du redan har mycket mer potential till växande än du tror.

Stilla djupt inne i din själ
växer något sakta
likt ett barn som med all tillit ger sig ut i världen
sökande, långsamt lekande

Så kommer den där
din sanning
så hel
så ren
och ingen kan ta den ifrån dig
Marie Fridolf

Inre bilder

Ett uttryck bortom orden – vårt inre rum

Vi tänker, minns och drömmer i bilder. När vi lyfter fram otydliga och dolda bilder inuti oss händer något. Bilderna kan hjälpa oss att skapa en djupare förståelse och frigöra känslor som behöver komma upp till ytan.

Föredraget handlar om hur vi med hjälp av inre bilder och symbolspråk kan skapa förståelse och utvecklingspotential. Det handlar om hur tidiga upplevelser i våra liv styr våra liv idag, hur svårt det ibland är att se att förändring är möjlig, hur vi lätt fastnar i gamla sanningar om oss själva och hur vi kan frigöra potential till förändring.

Inre bilder är på samma sätt som musik, sagor och poesi själens språk som ofta berör oss på djupet, bortom intellektet. Att arbeta med inre bilder är ofta spännande och du kommer säkert förstå att du redan har mycket mer potential till växande än du tror.

Att ha kontakt med och arbeta med inre bilder kan ge inre lugn, utveckla ditt omdöme och din närvaro och göra det möjligt att uppfatta verkligheten klarare och handla med eftertanke. Det kan ge bättre samordning av tanke, känslor och handlingar samt stimulerar kreativitet och intuition. Med större samklang mellan yttre och inre verklighet utvecklas mer balans i tillvaron.

”Myternas bilder återspeglar de andliga möjligheter vi alla har inom oss. Genom att fördjupa oss i dem lockar vi fram dessa krafter i våra liv”
Joseph Campbell

Vart är jag på väg

Om att leva i samklang med sitt innersta väsen

Varje människa har en medfödd psykologisk drift att vilja finna glädje, harmoni och känna tillit i livet. Alla har vi en instinktiv uppfattning av att vi skulle kunna se oss själva som hela människor, se livets yttersta mening och uppleva oss själva helt och fullt.

Att känna tillit är en kvalité som ligger nära självet. Nära källan. Nära ditt innersta väsen. Varande, medvetande, mening och lycksalighet.

Föredraget ställer frågorna: lever du det liv du vill leva? Känner du tillit i livet? Känner du mening med det du gör? Var finns din längtan? Vad ger dig mening? Vad hindrar dig?

Du kommer också att få inblick i hur du med psykosyntesens förhållningssätt och metoder kan få hjälp med att finna mer livskvalité, balans i tillvaron och förhoppningsvis ett mer meningsfullt liv.

Om du skapar en öppen plats inom dig kommer tilliten och kärleken att fylla den.
Deepak Chopra

Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman
Telefon:
0707-22 51 54   E-post: info@psykosyntes.nu

Mottagning: Komministergatan 18, 442 30 Kungälv

Copyright: Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman 2018 | Skapad av otv.se/intryck