Psykosyntes

En psykologiform med själ

Psyke
Det grekiska ordet för själ betyder också fjäril. Fjärilens utvecklingsprocess från larv, tiden i puppan och till den vackra skapelse som stiger fram i ljuset är som en metafor för den själsliga process som kan ske med psykosyntes.

Psykosyntesens grundare
”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv”
-Assagioli

Psykosyntes är ett synsätt och en arbetsmetod som utvecklades i början av 1900-talet av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli, lärjunge till Freud och studiekamrat med Jung. Han skapade en syntes mellan västerländskt analytiskt tänkande och österländsk filosofi. Han såg till det friska hos människan och utvecklade en metod som fokuserar på människans inneboende möjligheter.

Psykosyntesen som metod
Psykosyntes får oss att förstå varför vi beter oss som vi gör och hjälper oss att omsätta våra insikter till praktiskt handlande. Den har en helhetssyn som omfattar hela människan – kropp, själ, känslor och intellekt. En av grundstenarna i psykosyntes är att du själv har all den kunskap du behöver för att lösa de problem som hindrar dig från att må bra och utvecklas.
Psykosyntes värderar perioder av mörker lika högt som perioder av glädje och ljus samt påminner oss om att utveckling ofta kräver möda men att den också ibland kan ske utan ansträngning. Psykosyntes ger dig möjlighet att upptäcka dina resurser och i dina svårigheter hitta grunden till växande och utveckling.

Om du bara stannar upp en liten stund
och orkar vänta
en aning längre
än du i själva verket
har tålamod till
så kommer
livet

och kärleken till livet
har du själv
den finns inom dig
har du den inte
kan du aldrig bli älskad

aldrig bli älskad för din egen skull
för den du egentligen är
innerst inne
Ingrid Hoffmann

Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman
Telefon: 0707-22 51 54   E-post: info@psykosyntes.nu

Mottagning: Komministergatan 18, 442 30 Kungälv

Copyright: Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman 2018 | Skapad av otv.se/intryck