Terapi – en längtan efter förändring

Det finns säkert lika många orsaker till varför vi söker professionellt samtalsstöd som det finns människor. En av orsakerna som brukar vara gemensam är en längtan till förändring eller en önskan om att få hjälp med något i livet som är svårt att hantera. En längtan efter sammanhang och mening.

Utrymme och tid för reflektion
Att gå i terapi handlar om att ge sig själv tid och utrymme för reflektion, att prioritera sig själv en stund och ha sig själv i blickfånget, oavsett om du hamnat i en akut livskris eller helt enkelt av andra anledningar vill utvecklas. Det handlar, kort sagt, om att vilja må bra, lyssna till sig själv och att ta sig själv på allvar.

Din längtan
Kanske du längtar efter att finna mer ro, bli bättre på att hantera oro, ångest, förlorat någon nära och känner sorg. Kanske du vill bli bättre på att hantera ilska, hitta ny energi, glädje och mening i livet. Kanske du känner dig ensam och vill förbättra dina relationer, vill våga vara i en nära kärleksrelation. Du vill kanske stärka din självkänsla och ditt självförtroende eller ofta har skuldkänslor. Våga ta mer plats, uttrycka din vilja och sätta gränser. Du står kanske inför ett svårt vägval eller har existentiella funderingar. Du har kanske drabbats av utmattningssymtom eller en kronisk sjukdom. Som sagt skälen är många.

Min uppgift som terapeut är att vara med dig där du är och stödja dig på din väg mot det du längtar efter i ditt liv, stödja dig att finna mer harmoni och balans mellan yttre och inre verklighet, vara med dig i både glädje, ilska och sorg. Att stödja dig att finna vilja och mod till förändring och ge dig ett djupare möte med dig själv, en plats där du får lov att vara precis så som du är, både stark och svag.

Dina behov i fokus
I det terapeutiska arbetet använder vi samtalet som grund. Det är alltid du och dina behov som är i fokus. Tillsammans utforskar vi och lägger ditt livs pussel. Återupplever, gestaltar och knyter ihop trådar. Vi arbetar med minnen, drömmar, symboler, meditationer, visualiseringar, med avspänning och med kognitiva reflektioner. Ibland målar vi eller uttrycker oss i skrift, eller arbetar med myter och sagor allt efter vad som passar dig bäst.

En kärleksfull och tillåtande metod
Psykosyntes är en kärleksfull och tillåtande metod för personligt växande. Hur kort eller lång tid du än går är det aldrig bortkastad tid utan steg på vägen. Det är aldrig för sent att börja.

”Vem ger dig mod när du tvivlar
och ej längre känner den kraft som du har
Vem tröstar dig då ditt inre är fyllt av en sorg
som du inte rår på
Vem lyssnar till dig när bruset från livet
är högre än du vill förstå

 Ge din själ stilla ro
vandra vill om du tror att du vet
var din inre längtan bor
Ditt hjärta blommar
känn doften av liv
du är större än du nånsin tror”

Stilla ro och nära
Text och musik:
Åsa Jinder

Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman
Telefon:
0707-22 51 54   E-post: info@psykosyntes.nu

Mottagning: Komministergatan 18, 442 30 Kungälv

 

Copyright: Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman 2018 | Skapad av otv.se/intryck