Två kurser för dig som vill stanna upp och ge dig själv en stund för reflektion och stillhet

För dig som vill ge dig själv ett andrum från livets brus där du kravlöst bara får vara den du är, hämta kraft och påfyllnad. Kurserna hålls kvällstid och omfattar sex kvällar vardera. Kvällarna inramas av musik, sagor och dikter, som ofta berör oss på djupet bortom intellektet. Max åtta deltagare. Inga förkunskaper krävs. Du startar precis där du är i ditt liv. Att arbeta i grupp ger stöd och speglingar, samt ökar förståelsen. Att känna igen sig själv i andra läker och utvecklar.

För mer information och anmälan:
Kontakt

 

Inre barn

För mer balans och mening

Vi är alla formade av vår historia och vi bär den med oss i vårt dagliga liv. De mönster vi skapat påverkar hur vi ser på oss själva och upplever världen, påverkar vårt beteende och våra relationer. Det förväntas av oss att vi ska bete oss som vuxna trots att vi i väldigt många siuationer känner oss som barn och också agerar som barn. Sökande efter kärlek och bekräftelse, rädda att inte få vara med, osäkra på om vi är omtyckta eller att det vi gör är bra nog.

Der handlar om barnet som en gång var du. Det handlar om barnen som finns i dig som vuxen nu. Barnen som väntar bakom ditt hjärtas dörr. Väntar på att bli återfunna, sedda och hörda. Väntar på att få stöd. Väntar på glädje, bus och lek. Väntar på att få skratta lyckligt med dig. Dina sårade och/eller bortglömda barn skriker till dig på olika sätt i livet och ofta stökar de också till det. Att förkasta barnen är att förkasta sig själv och inte vårda sin själ. Du är den du är, lika mycket på grund av dina brister och misslyckanden som på grund av dina framgångar.

Fångad i gammal smärta säger du saker som inte passar, gör saker som inte fungerar, har svårigheter med att hantera situationer eller relationer. Och inget av detta har med nuet att göra.

Tillsammans söker vi efter både mörka och ljusa kammare i barndomens hus. Vi lägger delar av ditt livs pussel, knyter ihop trådar för större förståelse och för att finna mer balans och mening i tillvaron. En väg mot att hitta barnets självklara tillit.

”Tre saker är frapperande när det gäller arbete med det inre barnet: Hur snabbt människor förändras, hur djupgående förändringarna är och vilken kraft och kreativitet som frigörs när såren från det förflutna läks.”
John Bradshaw

Inre bilder

Ett uttryck bortom orden – vårt inre rum

Kursen handlar om hur vi med hjälp av inre bilder och symbolspråk kan skapa förståelse och utvecklingspotential. Hur tidiga upplevelser i livet styr våra vuxna liv, hur vi lätt fastnar i gamla sanningar om oss själva och om hur vi kan frigöra potential till förändring. Inre bilder är på samma sätt som musik, sagor och poesi själens språk som ofta berör oss på djupet, bortom intellektet. Att arbeta med inre bilder är ofta spännande och du kommer säkert upptäcka att du redan har mycket mer potential till växande än du tror.

Vi arbetar med guidade meditationer, visualiseringar och avslappningsövningar. Med hjälp av olika kreativa övningar följer vi upp, utforskar och lägger delar av ditt livs pussel, återupplever, gestaltar och knyter ihop trådar.

Att ha kontakt med inre bilders symbolspråk kan ge lugn, utveckla ditt omdöme och din närvaro och göra det möjligt att uppfatta verkligheten klarare och handla med eftertanke. Det kan ge bättre samordning av tanke, känslor och handlingar, samt stimulerar kreativitet och intuition. Med större samklang mellan yttre och inre verklighet utvecklas mer balans i tillvaron.

Några röster från tidigare kursdeltagare.
”Enda stället där jag kunde vara helt mig själv”, ”Helt underbara kvällar, jag längtade dit”, ”Jag upptäckte förmågor som jag inte trodde jag hade”, ”Jag hittade ett hem i mig själv””Kursen var för mig som en fördjupning av Fundamentals”,

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten
Som ett träd har sina årsringar
Det är summan av dem som är ’jag’
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte
Jag känner av alla mina tidigare”
Tomas Tranströmer

Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman
Telefon:
 0707-22 51 54   E-post: info@psykosyntes.nu

Mottagning: Komministergatan 18, 442 30 Kungälv

Copyright: Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman 2018 | Skapad av otv.se/intryck