Utbildning, erfarenhet och kvalifikationer

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut (år 2000), utbildad vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg.
Utbildningen är femårig och följer de utbildningskriterier som gäller för European Association of Psychotheraphy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).

Sedan år 2000 har jag varit verksam som terapeut med egen mottagning, kursledare och föredragshållare. Under tio års tid årligen haft terapi och processgrupper i terapeututbildningen på PykosyntesInstitutet.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen som är en yrkesorganisation och en förmedling för psykosyntesterapeuter och organisationskonsulter/coacher. Föreningens medlemmar har en gedigen yrkesutbildning, har ansvarsförsäkring och arbetar efter föreningens etiska riktlinjer, allt för din trygghet som klient eller uppdragsgivare. Tystnadsplikt och regelbunden handledning är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.

Under tjugo års tid var jag professionellt verksam som producent och projektledare i teater- och musikbranschen.

Ännu tidigare i livet arbetade jag som förskollärare och har många års erfarenhet av arbete i barngrupp i barnomsorg och skola. Dessutom har jag arbetat som kursledare i skapande dramatik.

Psykosyntesinstitutet
Psykosyntesföreningen

Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP)
EAP, European Association of Psychotherapy

”Att leva i samklang med sitt innersta väsen och känna hänförelse över att vara levande”
Joseph Campbell

Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman
Telefon:
0707-22 51 54   E-post: info@psykosyntes.nu

Mottagning:  Komministergatan 18, 442 30 Kungälv

 

Copyright: Psykosyntesterapeut Gunilla Gustavsson Löfman 2018 | Skapad av otv.se/intryck